TREBATE SE FISKALIZOVATI?!

Sa Team Consultingom je vrlo jednostavno!

PAKETI ODRŽAVANJA

Da biste uopšte počeli sa procesom fiskalizacije neophodno je da potpišete ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci za uređaj koji imate namjeru da kupite. U nastavku Vam nudimo različite pakete redovnoog servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja koje je bazirano na slijedećim tarifnim modelima:

Team Fiskal Basic


  • KM 10+PDV/MJESEC
  • Team Fiskal Basic model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 48 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.


NARUČI

Team Fiskal Standard


  • KM 20+PDV/MJESEC
  • Team Fiskal Standard model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 24 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.


NARUČI

Team Fiskal Premium


  • KM 25+PDV/MJESEC
  • Team Fiskal Premium model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 12 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.


NARUČI

Team Fiskal Premium +


  • KM 35+PDV/MJESEC
  • Team Fiskal Premium + model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju odmah. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu


NARUČI

Najčešće postavljana pitanja

Šta je to fiskalni uređaj?

Fiskalni uređaj je uređaj za evidentiranje dnevnog prometa koji je povezan sa informacionim centrom Poreske uprave Federacije BiH i služi za evidentiranje prometa po prodajnom mjestu. Uređaj koristi GPRS tehnologiju za prenos podataka na servere PU.

Šta je to Ugovor o servisiranju?

Ugovor o servisiranju je obavezan i potpisuje se sa ovlaštenim servisom. Ovim ugovorom se obezbjeđuje ispravan rad fiskalnih uređaja. Servisi moraju biti ovlašteni od PU, jer se u procesu fiskalizacije uređaj mora zapečatiti ovlaštenim pečatom servisera i inspektora PU.

Koje pečate moraju imati fiskalni uređaji?

Svaki fiskalni uređaj mora imati pečat ovlaštenog servisa koji je obavio fiskalizaciju, kao i pečate inspektora PU. Uređaji koji se isporuče na prodajno mjesto bez ovih pečata nisu validni.

Nama je kao kupcu potrebno više od 20 fiskalnih uređaja. Da li moramo imati isti servisni ugovor za sve uređaje jer je na nekim prodajnim mjestima promet veoma velik i veoma nam je važno hitno održavanje, dok je na drugim veoma mali i za njih bi uzeli jeftinije održavanje. Da li je to moguće?

Team Consulting nudi 4 tipa ugovora o servisiranju sa razlikom u vremenu odziva na intervenciju. Klijent može za svako prodajno mjesto i za svaki uređaj da napravi različit ugovor o održavanju. Naša preporuka je da uređaji koji su postavljeni na veoma prometnim prodajnim mjestima idu sa ugovorima sa kraćim odazivom na servisnu intervenciju. Potrebno je obratiti pažnju na zakonsku obavezu svakog prodajnog mjesta da unese sve račune koji su bili izdati za vrijeme dok je kasa bila na servisiranju. Na prometnim prodajnim mjestima ovo može biti popriličan problem.

U čemu je razlika između kase i kase - pisača?

U našoj ponudi ćete primjetiti da postoje veoma slični no ne potpuno isti uređaji koji se razlikuju u tome što su jedni samo kase, a drugi i kasa i pisač. Fizički svi uređaji imaju printer koji printa račune no uređaji koji se zovu kasa - pisač mogu da funkcionišu i kao pisač za ispis sa POS blagajne (računar koj izdaje račune, vodi stanje zaliha i slično). Na ovaj način moguće je izdavati račune i sa postojeće POS blagajne dok će kasa- pisač obavljati štampu računa i komunikaciju prema Poreskoj upravi. Funkcija kase je u ovom slučaju zanemarena. Većina kasa se povezuje sa POS terminalom sa standardnim RS 232 portom (serijski priključak) te je za ovakvo rješenje potrebno da računar na kojem se nalazi POS aplikacija ima RS 232 port kao i da POS aplikacija može poslati printanje računa na pomenutu kasu.